Planning

Versie mei 2010. De planning kan veranderen als gevolg van bestuurlijke besluiten.

 

Wanneer

Wat

16 juni 2010

Provinciale Staten Overijssel besluit over Provinciale visie

28 juni 2010

Gemeenteraad Enschede neemt aanvullend een aantal besluiten die van belang zijn voor het vervolg.

3e kwartaal 2010

Grondoverdracht van het Rijk naar provincie Overijssel en gemeente Enschede

3e kwartaal 2010

Oprichting GEM verwacht in 2e helft 2010; afhankelijk van besluitvorming

4e kwartaal 2010

Opstellen uitgangspunten aanbesteding en selectieleidraad luchthaventerrein

4e kwartaal 2010

Opstellen ontwikkelingsstrategie en bestemmingsplannen overige gedeelten van het plangebied.

1e kwartaal 2011

Start aanbesteding exploitatie luchthaven verwacht in 1e helft 2011; afhankelijk van besluitvorming

4e kwartaal 2011

Sluiten overeenkomst met toekomstige exploitant

 

 Mail door