VTM

Een economisch sterker en duurzamer Twente

“Vliegwiel Twente Maatschappij” (VTM) is een gebiedsontwikkelingsmaatschappij in oprichting. In VTM werken Rijk, Provincie Overijssel en Gemeente Enschede samen aan de gebiedsontwikkeling van de Luchthaven Twente en omgeving.

A

De missie van VTM i.o. is:

“Het transformeren van de huidige vliegbasis tot een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente”.

 

Geschiedenis

Op 31 december 2007 heeft Defensie de militaire vliegbasis Twenthe in Enschede verlaten. Hierdoor is het defensieterrein vrijgekomen. Tot begin 2007 waren alle inspanningen gericht op het verwerven van de gronden door de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Hierover is geen overeenstemming bereikt en daarmee ontstond er een nieuwe werkelijkheid: het Rijk deed een voorstel om de grond in te brengen en een actieve rol te spelen bij de herontwikkeling van de vliegbasis in samenwerking met de regio.

Voor meer informatie zie de website van het traject in de periode 2003 – 2006: ‘Herontwikkeling Vliegbasis Twente e.o.’.

Samen werken aan de toekomst van Twente

Provincie Overijssel, de gemeente Enschede en het RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) namens het Rijk willen nu in overleg met de betrokken gemeenten van Hengelo, Oldenzaal, Losser en Dinkelland, het waterschap Regge en Dinkelland, de maatschappelijke organisaties en de inwoners een goede herbestemming vinden voor de grond die vrijkomt. Voorop staat dat de ontwikkeling een impuls moet geven aan de economie en werkgelegenheid in de regio. Ook moeten de natuurwaarden versterkt worden.

 Mail door