Ruimtelijke visies Luchthaven Twente e.o.

Rapport_Structuurvisies-1.jpg

U kunt hier het rapport Structuurvisies Vliegveld Twente inzien. In dit rapport vindt u ook structuurvisie B, de compacte luchthaven in het groen. Het Rijk en de gemeente Enschede hebben zich in december 2009 achter een gebiedsontwikkeling op basis van deze Structuurvisie geschaard.

 

Ook de onderbouwende rapporten zijn beschikbaar.

 

Reactienota zienswijzen met bijlagen (matrix en registratietabel tbv zienswijzen)

 

 

 

 

 

U kunt hier de ruimtelijke visie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente van de Provincie Overijssel inzien.

 

Overige belangrijke stukken, zoals amendementen en moties, vindt u onder de kopjes gemeente Enschede en provincie Overijssel (zie navigatie aan rechterzijde). De moties en amendementen van Provinciale Staten van 16 juni 2010 zijn nog niet digitaal beschikbaar en volgen zo spoedig mogelijk.

 

 

 

 Mail door